Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor http://Radio-Stereo.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van
http://Radio-Stereo.nl zoals deze beschikbaar is gesteld
door Radio-Stereo.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is
Gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
Verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie
Op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Radio-Stereo.nl is het niet toegestaan
Tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze webiste her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Radio-Stereo.nl.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typfouten, vormen nooit een

aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Radio-Stereo.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Radio-Stereo.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website.

mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze webiste onvolledig en

of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aanspraakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie

en of aanspraak op juistheid. wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te

verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Radio-Stereo.nl aanvaardt

geen aanspraakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze Algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
http://Radio-Stereo.nl op deze pagina.